پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://doroud.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://doroud.lums.ac.ir/images/logo.gif http://doroud.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir مراسم معارفه معاونت و رياست مركز بهداشت شبكه بهداشت و درمان دورود مورخ 1397/02/02http://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55014&ctp_id=11&id=13267&sisOp=view2018-04-22 11:31:08مراسم معارفه مسئول محترم حراست شبكه بهداشت و درمان دورود مورخ 1397/01/28 http://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55010&ctp_id=11&id=13263&sisOp=view2018-04-22 10:52:10معدوم سازي قليان هاي جمع آوري شده از سطح شهر توسط كارشناسان بهداشت محيط شبكه بهداشت دورود با همكاري نيروي انتظامي شهرستانhttp://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53729&ctp_id=11&id=12713&sisOp=view2018-02-02 03:34:49توديع و معارفه سرپرست شبكه بهداشت و درمان دورود- 4بهمن 1396http://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53657&ctp_id=11&id=12671&sisOp=view2018-01-28 01:29:55مراسم گراميداشت روز دانشجو در مجتمع آموزش عالي سلامت دورود http://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52685&ctp_id=11&id=12296&sisOp=view2017-12-16 12:14:14استقرار اتوبوس ايدز در سطح شهرستان دورود با هدف اطلاع رساني و كاهش آسيب ها (30مهر تا 6آبان 96)http://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51674&ctp_id=11&id=11917&sisOp=view2017-10-24 10:43:44مراسم توديع و معارفه معاونت آموزشي، پژوهشي، دانشجويي مجتمع آموزش عالي سلامت دورود مورخ 1396/7/4http://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51101&ctp_id=11&id=11771&sisOp=view2017-09-28 10:02:09برگزاري مراسم تجليل از بهورزان شهرستان دورود با حضور رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي لرستان و رياست و كارشناسان شبكه بهداشت و درمان شهرستان دورودhttp://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50582&ctp_id=11&id=11657&sisOp=view2017-09-05 20:27:44عملكرد مجتمع آموزش عالي سلامت دورود از سال 1393 لغايت 1395http://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50457&ctp_id=11&id=11603&sisOp=view2017-08-28 10:03:04عملكرد شبكه بهداشت و درمان شهرستان دورود از سال 1392لغايت 1395http://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50456&ctp_id=11&id=11602&sisOp=view2017-08-28 09:54:22توديع و معارفه مدير داخلي بيمارستان شهداي هفتم تير دورود(1396/6/2)http://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50454&ctp_id=11&id=11600&sisOp=view2017-08-28 09:43:24مراسم توديع و معارفه معاونت شبكه و رئيس مركز بهداشت شهرستان دورودhttp://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50309&ctp_id=11&id=11535&sisOp=view2017-08-16 14:51:38نتايج هفتمين دوره انتخابات نظام پزشكي شهرستان دورودhttp://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50049&ctp_id=11&id=11399&sisOp=view2017-07-28 01:40:14هفتمين دوره انتخابات سراسري هيأت مديره سازمان نظام پزشكي شهرستان دورود http://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=49969&ctp_id=11&id=11361&sisOp=view2017-07-22 14:31:16اطلاعيه جذب نيروي كارشناس آزمايشگاهhttp://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=47432&ctp_id=11&id=10790&sisOp=view2017-04-18 00:22:42مراسم افتتاحيه مركز خدمات جامع سلامت روستايي سياهكله در اسفند 95http://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=46431&ctp_id=11&id=10683&sisOp=view2017-03-07 11:23:30جلسه آزمون استخدامي دونفرماما در سالن مجتمع آموزش عالي سلامت شهرستان دورود برگزارشدhttp://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=46143&ctp_id=11&id=10612&sisOp=view2017-02-23 18:48:12جلسه آزمون استخدامي دونفرماما در سالن مجتمع آموزش عالي سلامت شهرستان دورود برگزارشدhttp://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=46144&ctp_id=11&id=10613&sisOp=view2017-02-23 18:48:12حضور پر شور پرسنل شبكه بهداشت ودرمان شهرستان دورود دوشادوش ملت فهيم وقدر شناس ايران اسلامي در روز راهپيمايي 22بهمن 95http://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=45781&ctp_id=11&id=10531&sisOp=view2017-02-11 05:47:55اطلاعيه جذب دو نفر ماما جهت مركز سلامت روستايي شبكه بهداشت دورودhttp://doroud.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=45764&ctp_id=11&id=10530&sisOp=view2017-02-09 19:20:46